Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Městská knihovna je cílem podpory od Středočeského kraje poskytované formou regionálních funkcí

Současná knihovna

Rok 2019 v knihovně

 • Do knihovny se v roce 2019 zaregistrovalo 976 čtenářů,  z toho je 340 mladších 15 let;  za registrace knihovna vybrala 94 900,- Kč
 • Čtenáři nás v knihovně navštívili 12 424 krát, půjčili si domů 32 429 svazků (31 226 knih a 1 203 časopisů)
 • V průměru si každý čtenář vypůjčil během roku 33 knížek, knihovna vyřídila 1 478 rezervací
 • Prostřednictvím MVS knihovna pro své čtenáře objednala 176 titulů, které nemá ve svém fondu
 • Bylo zapsáno 1 264 nových knih, 964 pro dospělé a 301 pro děti.  Knihovna z toho 786 nakoupila a 478 dostala darem
 • V současné době má knihovna ve svém fondu zapsáno celkem 44 301 svazků, 17 196 naučné a 27 105 zábavné literatury. Rozmístění: 18 150 na dospělém oddělení, 7 415 v dětském oddělení a zbytek, 18 736, je ve skladišti
 • Internet zdarma i volná WIFI síť je pro veřejnost v knihovně samozřejmostí, k internetu se posadilo během roku 275 uživatelů
 • Evidujeme také virtuální návštěvy, webové stránky navštívilo 4 698 uživatelů, do svého konta nebo katalogu se z domova čtenáři podívali 3 122krát
 • Knihovna pořádá různé akce (besedy, přednášky, kurzy, autorská čtení, posezení nad knihou), kterých se vloni zúčastnilo  celkem 986 návštěvníků - 343 na vzdělávacích a 643 při kulturních akcích
 • Knihovna měla vloni otevřeno 146 půjčovních dní. Nejrušněji bývá v knihovně v pondělí mezi 9. a 10. , ve středu odpoledne mezi 16. a 17. hodinou, nejvíce knih se půjčí také ve středu mezi 15. a 17. hodinou
 • Těší nás, že knihovnu navštěvují i čtenáři, kteří nemají bydliště v Novém Strašecí – nejvzdálenějšího dospělého čtenáře máme z Nového Města nad Metují, nejvzdálenější dětskou čtenářku z Křivoklátu
 • Obdivuhodný je věk našeho nejstaršího čtenáře - 97 let, naopak nejmladšímu ještě není rok…

 •čtenáři mají k dispozici 3 PC na elektronický katalog našeho fondu knihovny a 2 PC připojené k internetu (zdarma i pro neregristrované návštěvníky)
•knihovna je otevřena 3x v týdnu - pondělí, středa, pátek :
          odd. pro dospělé PO od 8 do 17,  ST od 8  do 18, PÁ od 8 do 16 hodin,

          odd. pro děti PO od 8 do 16.30, ST od 8 do 17.30, PÁ od 8 do 15.30

•v době prázdnin otevírací doba knihovny není omezena
•fotogalerie z akcí si můžete prohlédnout na adrese http://knihovnanovstra.rajce.net

 


 

Z historie knihovny

Historie novostrašecké knihovny je velmi pěkně popsána v knize Františka Švarce Dějiny Okresní knihovny v Rakovníku a veřejných knihoven na Rakovnicku, z níž vybíráme úryvky ke vzniku knihovny:
„Dne 30. července 1864 požádal prozatímní výbor Čtenářského spolku v Novém Strašecí u c. k. okresního úřadu novostrašeckého o schválení stanov spolku. Když byly stanovy schváleny, konala se dne 4. prosince 1864 valná hromada spolku, na níž 48 členů zvolilo starostou Aloise Durase a knihovníkem Václava Dundra. K návrhu stanov byl přiložen i Řád knihovní, který knihovník vyvěsil ve spolkové místnosti v hostinci Václava Kuchynky. Ve spolkové čítárně knihovník vystavoval osmery noviny a základem knihovny se staly knihy darované nebo zapůjčené členy.“
„V práci a vědění je naše spasení“ a „ Pokrok k lepšímu“ byla hesla Čtenářského spolku.

Z další historie připomínáme rok 1919, kdy byl schválen první knihovní zákon, jež ukládal obcím a městům zřizovat knihovny.

„V tomto ohledu vyšel vstříc Čtenářský spolek v Novém Strašecí, jež svojí knihovnu, čítající přes 700 svazků knih, zatím propůjčuje městu Novému Strašecí a činí ji přístupnou veškerému občanstvu .Do knihovní rady byli zvoleni 4 členové městské rady, paní Růžena Vlastníková, Filip Hyšman, Bohuslav Josífek a Vladimír Fejfar. Dále 4 členové čtenářského spolku – Václav Zítek, Jaroslav Kolařík, Jaroslav May a Rudolf Vařejka. Knihovní rada zvolila předsedou Filipa Hyšmana, jednatelem Rudolfa Vařejku a knihovníkem pana Jaroslava Kolaříka, který byl dosud knihovníkem Čtenářského spolku.

Ani v době 2. světové války knihovna nepřerušila svoji činnost, musela však ze svého fondu vyřadit 112 knih, které byly v seznamech zakázaných knih.“

Se vznikem Okresu Nové Strašecí knihovna změnila název z Veřejné obecní knihovny na  Okresní lidovou knihovnu, od roku 1950 se stala knihovnicí Pavla Náprstková.

Zánikem Okresu se opět změnil název na Městskou lidovou knihovnu, knihovna v té době kromě vlastního půjčování knih poskytovala  metodickou pomoc devatenácti vesnickým knihovnám bývalého novostrašeckého okresu.

Knihovna se ve městě několikrát stěhovala, sídlila např. na radnici v zadním traktu, v budově Okresního úřadu, v budově bývalé školní jídelny v ulici Čs. armády a od roku 1964 je umístěna v ulici 28. října 104 (bývalý Hotel Slezák). Knihovna byla přestěhována do dvou místností, přibližně 60 m2 , které byly upraveny na půjčovnu a skladiště knih s pracovním koutem. Na tomto místě knihovna setrvala doposud, ale v průběhu let několikrát rozšířila své prostory.

Například v roce 1973 vzniklo samostatné dětské oddělení (28 m2), přístavbou budovy v roce 1991 získala knihovna další místnost, do které bylo přestěhováno dětské oddělení a uvolněnými prostorami se rozšířila půjčovna pro dospělé čtenáře.

V roce 2008 se knihovna přestěhovala do nových prostor. Od července 2008 sídlí na adrese Havlíčkova 1155, v přízemí budovy, která patří městu Nové Strašecí. Knihovna byla zařízena novými regály, byly zakoupeny nové stoly, židle, postupně je pořizována i nová technika (PC). Od léta roku 2009 využívá knihovna knihovní systém CLAVIUS.

 


Něco málo o našem městě
Nové Strašecí je druhým největším městem Rakovnického okresu, bydlí zde 5200 obyvatel, ve městě je kromě základní školy gymnázium, střední odborné učiliště, základní umělecká škola.  
K uměleckým osobnostem překračující rámec regionu patří Vojta Kuchynka (1871-1942), hudební skladatel a přední český virtuos na kontrabas, a v současné době byl pro kulturní veřejnost objeven básník a překladatel František Bíbl, píšící pod pseudonymem Hermor Lilia.

V bezprostřední blízkosti města začínají rozsáhlé křivoklátské lesy, okolím města vede Naučná stezka Novostrašecko, pouze několik km od  města se rozkládá Přírodní park Džbán, Lánská obora.

Z památek se město může pochlubit  radnicí – patrovou budovou s hranolovou věží (z doby kolem r. 1600), kostelem Narození Panny Marie, kaplí sv. Isidora (1715). Na místním Židovském hřbitově se dochovalo několik náhrobků ze 17. a 18. století. Mezi městem Nové Strašecí a obcí Mšecké Žehrovice se nachází významná keltská lokalita. V roce 1945 zde byla nalezena známá opuková hlava keltského heroa z 1. poloviny 2. století před naším letopočtem.