Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Městská knihovna je cílem podpory od Středočeského kraje poskytované formou regionálních funkcí

Současná knihovna

Rok 2017 v knihovně

 • Ve svém fondu má knihovna celkem 41 763 svazků knih a periodik

  • z toho je 16 611 naučných a 25 152 svazků beletrie

  • z celkového množství je 24 000 knih umístěno v půjčovnách pro čtenáře a 17 763 knih je uloženo ve skladišti

  • z celkového počtu je 9 403 knih pro děti

  • v roce 2017 přibylo do knihovny 1 227 zcela nových knížek

    

 • v roce 2017 se  zaregistrovalo do knihovny 969 čtenářů – 326 dětí a 643 dospělých

 • knihovnu navštívilo celkem 11 107 uživatelů

 • 3 630 krát využili návštěvníci on-line služeb (prodloužili či rezervovali si knihy přes internet)

 • naše webové stránky navštívili 8 574 uživatelé

 • čtenáři si půjčili domů 34 080 knih, z toho bylo 1 436 časopisů

 • dětem bylo celkem půjčeno 6 255 sv., dospělým čtenářům 27 825 sv. knih

 • v průměru si jeden registrovaný čtenář půjčil za rok 35 knih

 • knihovna byla otevřena celkem 147 dní v roce

 • v knihovně jsme uspořádali v průběhu roku 80 akcí (výstavy, besedy, přednášky, exkurze, autorské čtení), při kterých jsme napočítali 889 návštěvníků

 • kromě novostrašeckých čtenářů (667) evidujeme i čtenáře z okolních obcí, do knihovny dojíždí 302 "přespolních" čtenářů 

 • 54 čtenářů je předškolního věku - do 6 let

  269 čtenářů je ve věku 7-15 let

  63 čtenářů je do 20 let (= dospívající mládež je nejslabší kategorií !!!)

  303 čtenářů je v produktivním věku 21-59 let

  111 čtenářů je ve věku 60-69 let

   81 čtenářů je ve věku nad 70 let

 • chlapců a mužů máme zaevidováno 296, v kategorii žen a dívek je zapsáno do knihovny 673 čtenářek

 • odebíráme 16 titulů časopisů

 •čtenáři mají k dispozici 3 PC na elektronický katalog našeho fondu knihovny a 2 PC připojené k internetu (zdarma i pro neregristrované návštěvníky)
•knihovna je otevřena 3x v týdnu - pondělí, středa, pátek :
          odd. pro dospělé PO od 8 do 17,  ST od 8  do 18, PÁ od 8 do 16 hodin,

          odd. pro děti PO od 8 do 16.30, ST od 8 do 17.30, PÁ od 8 do 15.30

•v době prázdnin otevírací doba knihovny není omezena
•fotogalerie z akcí si můžete prohlédnout na adrese http://knihovnanovstra.rajce.net

 


 

Z historie knihovny

Historie novostrašecké knihovny je velmi pěkně popsána v knize Františka Švarce Dějiny Okresní knihovny v Rakovníku a veřejných knihoven na Rakovnicku, z níž vybíráme úryvky ke vzniku knihovny:
„Dne 30. července 1864 požádal prozatímní výbor Čtenářského spolku v Novém Strašecí u c. k. okresního úřadu novostrašeckého o schválení stanov spolku. Když byly stanovy schváleny, konala se dne 4. prosince 1864 valná hromada spolku, na níž 48 členů zvolilo starostou Aloise Durase a knihovníkem Václava Dundra. K návrhu stanov byl přiložen i Řád knihovní, který knihovník vyvěsil ve spolkové místnosti v hostinci Václava Kuchynky. Ve spolkové čítárně knihovník vystavoval osmery noviny a základem knihovny se staly knihy darované nebo zapůjčené členy.“
„V práci a vědění je naše spasení“ a „ Pokrok k lepšímu“ byla hesla Čtenářského spolku.

Z další historie připomínáme rok 1919, kdy byl schválen první knihovní zákon, jež ukládal obcím a městům zřizovat knihovny.

„V tomto ohledu vyšel vstříc Čtenářský spolek v Novém Strašecí, jež svojí knihovnu, čítající přes 700 svazků knih, zatím propůjčuje městu Novému Strašecí a činí ji přístupnou veškerému občanstvu .Do knihovní rady byli zvoleni 4 členové městské rady, paní Růžena Vlastníková, Filip Hyšman, Bohuslav Josífek a Vladimír Fejfar. Dále 4 členové čtenářského spolku – Václav Zítek, Jaroslav Kolařík, Jaroslav May a Rudolf Vařejka. Knihovní rada zvolila předsedou Filipa Hyšmana, jednatelem Rudolfa Vařejku a knihovníkem pana Jaroslava Kolaříka, který byl dosud knihovníkem Čtenářského spolku.

Ani v době 2. světové války knihovna nepřerušila svoji činnost, musela však ze svého fondu vyřadit 112 knih, které byly v seznamech zakázaných knih.“

Se vznikem Okresu Nové Strašecí knihovna změnila název z Veřejné obecní knihovny na  Okresní lidovou knihovnu, od roku 1950 se stala knihovnicí Pavla Náprstková.

Zánikem Okresu se opět změnil název na Městskou lidovou knihovnu, knihovna v té době kromě vlastního půjčování knih poskytovala  metodickou pomoc devatenácti vesnickým knihovnám bývalého novostrašeckého okresu.

Knihovna se ve městě několikrát stěhovala, sídlila např. na radnici v zadním traktu, v budově Okresního úřadu, v budově bývalé školní jídelny v ulici Čs. armády a od roku 1964 je umístěna v ulici 28. října 104 (bývalý Hotel Slezák). Knihovna byla přestěhována do dvou místností, přibližně 60 m2 , které byly upraveny na půjčovnu a skladiště knih s pracovním koutem. Na tomto místě knihovna setrvala doposud, ale v průběhu let několikrát rozšířila své prostory.

Například v roce 1973 vzniklo samostatné dětské oddělení (28 m2), přístavbou budovy v roce 1991 získala knihovna další místnost, do které bylo přestěhováno dětské oddělení a uvolněnými prostorami se rozšířila půjčovna pro dospělé čtenáře.

V roce 2008 se knihovna přestěhovala do nových prostor. Od července 2008 sídlí na adrese Havlíčkova 1155, v přízemí budovy, která patří městu Nové Strašecí. Knihovna byla zařízena novými regály, byly zakoupeny nové stoly, židle, postupně je pořizována i nová technika (PC). Od léta roku 2009 využívá knihovna knihovní systém CLAVIUS.

 


Něco málo o našem městě
Nové Strašecí je druhým největším městem Rakovnického okresu, bydlí zde 5200 obyvatel, ve městě je kromě základní školy gymnázium, střední odborné učiliště, základní umělecká škola.  
K uměleckým osobnostem překračující rámec regionu patří Vojta Kuchynka (1871-1942), hudební skladatel a přední český virtuos na kontrabas, a v současné době byl pro kulturní veřejnost objeven básník a překladatel František Bíbl, píšící pod pseudonymem Hermor Lilia.

V bezprostřední blízkosti města začínají rozsáhlé křivoklátské lesy, okolím města vede Naučná stezka Novostrašecko, pouze několik km od  města se rozkládá Přírodní park Džbán, Lánská obora.

Z památek se město může pochlubit  radnicí – patrovou budovou s hranolovou věží (z doby kolem r. 1600), kostelem Narození Panny Marie, kaplí sv. Isidora (1715). Na místním Židovském hřbitově se dochovalo několik náhrobků ze 17. a 18. století. Mezi městem Nové Strašecí a obcí Mšecké Žehrovice se nachází významná keltská lokalita. V roce 1945 zde byla nalezena známá opuková hlava keltského heroa z 1. poloviny 2. století před naším letopočtem.